Contrôle continu

Certains étudiants m'ont demandé de mettre les deux CC sur le blog. Cela peut être un bon exercice pendant les vacances ;)Contrôle Continu 1 – 20-21/10/2014
Initiation à la langue néerlandaise – Help! 1 (les 1 – les 4)


Woordenschat

1. traduire   
                                                                                                          
Luisteren
_____________________________
Buitenlands
_____________________________
_____________________________
Le frère
_____________________________
L’étudiant
De taal
_____________________________
_____________________________
La différence
_____________________________
Le pont
Kennen
_____________________________
_____________________________
Le marché
De basisschool
_____________________________

2. remplir   

LAND
TAAL
INWONER
Zweden
________________
_______________
Engeland
________________
_______________
_______________
Grieks
_______________
_______________
Engels / Schots
_______________
Rusland
________________
_______________

3. Choisir A – B – C      
Ik ga rechtdoor en neem de tweede straat naar rechts. Daarna neem ik de eerste straat naar rechts en ik sla direct linksaf. Ik steek het kruispunt over en ga rechtdoor. Mijn huis is aan de linkerkant.
        
Ik ga rechtdoor en neem de tweede straat naar rechts. Ik ga opnieuw de tweede straat naar rechts. Daarna ga ik de eerste straat naar rechts, en dan opnieuw naar rechts. Mijn huis is aan de rechterkant.
 


4. Willem zoekt het zwembad. Wijs hem de weg.       


U gaat hier __________________________
(tout droit)


Daarna gaat  u de _________________ (troisième) straat _____________________ (à droite)


  
Dan komt u bij _____________________ (le pont), die steekt u over.Bij ________________________ (les feux rouges) gaat u _______________________ (à gauche).


Op het _____________________ (carrefour) gaat u ______________________ (tout droit). Daar is het zwembad.Grammatica
1. Cherchez le radical (= Stam)                                                                        
Wonen
___________________________
Snurken
___________________________
Zingen
___________________________
Lezen
___________________________
Weten
Slapen
Schrijven
___________________________ 
___________________________
___________________________


2. Conjuguez l’infinitif                                                                                     
___________________  jij je verjaardag morgen? (vieren)
___________________ jij je broeken zelf korter? (maken) 
Morgen __________________jij een nieuwe broek in de stad. (kopen) 
__________________ik alweer gebeld? (worden) 
Ik _________________ boodschappen doen. (gaan) 
__________________ ik jou ergens van? (kennen)
Hij __________________ wel heel goed voor zijn kat. (zorgen)
Hij ___________________ de grootste afdeling van het bedrijf. (leiden)
Hoe laat __________________hij meestal wakker? (worden) 
Ik _________________ naar de keuken. (lopen)

De Schelde ___________________naar zee. (stromen)
Ik ______________ pannenkoeken met choco. (eten)
Hij ___________________ dat Monika gelogen heeft. (suggereren)
___________________ je de wind in de bomen? (Horen)
Mijn zus ___________________ elke dag een zware boekentas mee naar school. (dragen)
Er ___________________ geen dief onder je bed. (zitten)
Dat ___________________ je je maar. (verbeelden)
De weg ___________________ het dorp met de stad. (verbinden)
Paula ___________________ te verbergen dat ze een fout heeft gemaakt. (proberen)
Jij ___________________ al 3 jaar getrouwd. (zijn)  


3. Recopiez les phrases en commençant par le mot entre parenthèses     
Ex.: We gaan met de trein (naar Oostende). à Naar Oostende gaan we met de trein.

 Jan heeft (morgen) vakantie. 
________________________________________________________________
We gaan (binnenkort) verhuizen. 
________________________________________________________________
Mijn broer gaat (in oktober) naar België. 
________________________________________________________________
Mannen helpen (tegenwoordig) ook met het huishouden. 
________________________________________________________________
Ze gaat (dan) naar Italië. 
________________________________________________________________
Het is (daar) lekker warm en hij kan rustig blijven zitten. 
________________________________________________________________
De secretaresse heeft het (vandaag) niet zo druk. 
________________________________________________________________
Hij smeet de deur dicht (met een dreun). 
________________________________________________________________
De telefoon gaat (precies om twaalf uur). 
________________________________________________________________
Een heel eenzijdig verslag van het ongeluk stond (in de krant). 
________________________________________________________________


4. Choisissez l’auxiliaire de mode (n'oubliez pas de conjuguer)    
Ik _________________ koffie drinken. (volonté)
Hij ________________ goed fietsen. (capacité)
We __________________ morgen naar zee gaan. (auxiliaire du future)
Je ___________________ naar de dokter gaan. (obligation)
Anne en Sara ___________________ volgend jaar op Erasmus naar Tunesië. (permission)

5. Modifiez les phrases suivant l'exemple (KUNNEN):          
Ex.: Hij zingt goed à hij kan goed zingen.
Dirk speelt volleyball 
______________________________________________________________
Hij spreekt Nederlands 
______________________________________________________________
Ze schilderen heel goed 
______________________________________________________________
Ik fiets 
______________________________________________________________
Je bent mijn vriend 
______________________________________________________________

6. Choisissez entre geen et niet                                              
We hebben geen/niet tuin, we wonen op een appartement.
De auto staat geen/niet  in de garage, hij staat voor het huis.
We hebben geen/niet  kat, en ook geen hond.
Moeder is geen/niet  thuis, ze is bij de buren.
Parijs ligt geen/niet  in België.
Mijn moeder kan geen/niet goed koken.
Ik heb geen/niet tijd om de auto te wassen.
Ik kan geen/niet  slapen, ik ben nerveus.
In onze klas staan geen/niet planten.
Mijn broer rookt geen/niet.