Woordenschat bij les 5


Afgesproken!
D’accord ! Entendu !
Het afscheid
Le départ
Alleen
Seul
De beginner
Le débutant
De begroeting
L’accueil, la salutation
Best (« niet zo best »)
Bien («  pas si bien »)
Beter
Mieux
Binnenkomen (verbe séparable : ik kom binnen – komt u binnen)


Entrer
Het brood
Le pain
Het cadeau
Le cadeau
De chocola(de)
Le chocolat
Daarna
Après, ensuite
Daarover
à ce sujet
De dorst
La soif
De economie
L’économie
Eens even (dans : « ik wil eens even met je praten »)
(tournure pour rendre la phrase moins cérémonieuse)

Eerst
D’abord
Het eindexamen
L’examen final
Elkaar
L’un l’autre, se …
Ermee (dans : « Hoe gaat het ermee? »)
(ne se traduit pas) comment ça va
Het examen
L’examen
Extra
Extra, supplémentaire
Gelukkig (« gelukkig wel »)
Heureux, (app.) heureusement
Gemakkelijk
Facile
Geven
Donner

« lang niet gezien »
« il y a longtemps que je ne t’ai pas vu »
Goedenavond
Bonsoir
Halen
Aller chercher
Half
Demi
Haar
La (pron.)
Hem
Le (pron.)
Hen
Les (pron.)
Herhalen
Répéter
Het gaat wel
Ça va, pas trop mal
Hoi
Salut

Hoe gaat het met je?
Comment vas-tu ?
(Om) Hoe laat?
A quelle heure ?
Houden van
Aimer
Het huiswerk
Les devoirs
Het jaar
L’an, l’année
Jarig zijn
C’est son anniversaire
De jarige
Celui qui fête son anniversaire
Jou
Te, toi
De klas
La classe
Kopen
Acheter
Langskomen (verbe séparable : ik kom langs, kom je langs?)

Passer
De lunch
Le déjeuner
Meegaan (verbe séparable : ik ga mee, ga je mee?)
Venir (avec)
Niet meer
Ne … plus
Moeilijk
Difficile
Niks, niets
Ne … rien
Om (« om 4 uur »)
A
De ontmoeting
La rencontre
Precies (« ik weet het niet precies »)
Exactement
Proberen
Essayer
Redelijk (dans : « redelijk goed »)
Assez bien
De reden
La raison
Het resultaat
Le résultat
Roepen
Appeler

Roken
Fumer
Het schooltype
Type d’enseignement
De sigaret
La cigarette
Soms
Parfois
De stad
La ville
Straks
Tantôt, tout à l’heure
Het stuk
Le morceau
Het stukje
Le petit morceau
De tegenstelling
L’opposition, le contraire

Het terras
La terrasse
Terug (dans : « ik ben om tien uur terug »)
De retour
Tot (dans : « tot woensdag! »)
A
De uitnodiging
L’invitation
Uitstekend
Excellent
Vaak
Souvent
Het vak
La matière
Het verhaal
L’histoire
Vijfde
Cinquième
Vinden
Trouver

De vriend
L’ami
De vriendin
L’amie
Wat voor een…
Quelle sorte de…
Weer (dans :  « ik ben om 4 uur weer terug »)
(litt.) de nouveau
De wiskunde
Les mathématiques
De wiskundeleraar
Le professeur de mathématiques
Zeg (dans : « Zeg, zullen we iets gaa eten? »)
Dis, dites
Zenuwachtig
Nerveux